معرفي كانون ايثار

كانون علمي – فرهنگي ايثار
معرفي:
— كانون ايثار بخشي از اداره ي شاهد و ايثارگر دانشگاه محسوب مي شود كه در راستاي گسترش و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و ايجاد انگيزه براي تلاش مضاعف و هدفمند در عرصه هاي علمي ، پژوهشي و فرهنگي به طراحي، برنامه ريزي و اجرا مي پردازد.
— كانون ايثار در زمينه فرهنگي (ادبي، هنري، ورزشي)، علمي، ديني و اخلاقي فعاليت مي كند.
اهداف كانون:
— انسجام بخشي و تقويت فعاليت هاي علمي و فرهنگي كه هم اينك توسط اداره شاهد و ايثارگر دانشگاه در حال انجام است.
— پررنگ كردن نقش دانشجويان شاهد و ايثارگر در جريان ها و خيزش هاي علمي و فرهنگي كشور
— تلاش براي بازخواني و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
— برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي ارتقاء سطح علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر
— برگزاري مسابقات ورزشي، جشنواره ها، گردهمايي ها، نمايشگاه ها، نمايشگاه ها و نشست هاي تخصصي علمي به مناسبت هاي مختلف
اركان و تشكيلات:
— مجمع عمومي
— شوراي مركزي
اعضاي كانون:
— الف) اعضاي اصلي: به دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه كه در كانون فعاليت مي كنند اطلاق مي گردد.
— ب) اعضاي عادي: كليه ي دانشجويان شاهد و ايثارگر به عضويت كانون در آمده اند.
— ج) اعضاي افتخاري: به دانشجويان غيرشاهد و ايثارگر اطلاق مي شود كه به عضويت كانون در آمده و فعاليت مي كنند.
— تبصره: دانشجويان شاهد و ايثارگر مي توانند حداكثر سه سال بعد از فراغت از تحصيل در هر مقطع در عضويت كانون باشند.

تاریخ به روز رسانی:
1393/01/24
تعداد بازدید:
12276
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.