اسامي اساتيد مشاور دانشكده ها
ليست اساتيد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشكده ها
1- دانشكده شيمي: خانم دكتر رستمي زاده  rostamizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
2- دانشكده فيزيك: آقاي دكتر ذاكري  azakeri(at-sign)kntu.ac.ir
3- دانشكده رياضي: آقاي دكتر ذاكري
4- دانشكده عمران: آقاي دكتر كرمي محمدي rkarami(at-sign)kntu.ac.ir
5- دانشكده برق و كامپيوتر: آقاي دكتر بطحايي bathaee(at-sign)eetd.kntu.ac.ir 
6- دانشكده مكانيك و مواد : آقاي دكتر بشرحق  mzia(at-sign)kntu.ac.ir
7- دانشكده صنايع: آقاي دكتر ستاك setak(at-sign)kntu.ac.ir
8- دانشكده هوافضا: آقاي دكتر مظفري mozaffari(at-sign)kntu.ac.ir
9- دانشكده نقشه برداري: آقاي دكتر صاحبي sahebi(at-sign)kntu.ac.ir
 
تاریخ به روز رسانی:
1394/10/02
تعداد بازدید:
10480
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.