دانشجويان شاهد و ايثارگر شامل چه كساني مي شود؟
سئوال:
 
دانشجويان شاهد و ايثارگر شامل چه كساني مي شود؟
پاسخ:
 
1- شخص جانباز 15% به بالا
2- همسر و فرزندان جانبازان 25% به بالا
3- همسر و فرزندان شهيد و جاويد الاثر
4- همسر و فرزندان آزادگان
 
تاریخ: 1396/04/31
تعداد بازدید: 67
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.