اداره شاهد
۱۳۹۶ جمعه ۸ ارديبهشت
 
به وب سایت اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خوش آمدید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معرفی مدیر و کارکنان اداره شاهد

 

 

- رئيس اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه : آقاي دكتر مصطفي رضواني شريف

 

- كارشناسان خدمات دانشجويي : آقاي مهندس كماني

 

- كارشناس خدمات آموزشي : سركار خانم هاشمي

 

 

1395/09/30 تاریخ
اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی