كمك هزينه نيمسال اول سال 1395
دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر دوره روزانه كمك هزينه نيمسال اول سال تحصيلي 1395 در تاريخ 1396/9/2 واريز شد. 
تعداد بازدید:
287
تاریخ:
1396/09/08
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.