قابل توجه جانبازان انقلاب اسلامي
 تصوير بخشنامه شماره 20297/ص/1 مورخ 15/12/91 معاون محترم فني و دبير كميته مصوبات حقوق وظيفه و ارفاقي جانبازان صندوق بازنشستگي كشوري در خصوص فرمهاي اصلاحي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1/9/67 به انضمام 4 برگ مستندات مربوطه جهت بهره برداري در لينك زير موجود است.
تعداد بازدید:
839
تاریخ:
1396/02/01
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.